The FA 4 corner model (Angielski model charakteryzujący zawodników)

Angielska federacja piłkarska charakteryzuje umiejętności zawodników przy użyciu autorskiego "modelu czterech narożników" (The FA''s 4 corner model). Wg specjalistów przygotowujących ten model atrybuty zawodników możemy podzielić na 4 kluczowe, są to…

Czytaj dalej The FA 4 corner model (Angielski model charakteryzujący zawodników)